Bestyrelsen i Salsa Latina

Bestyrelsen består af 5 medlemmer (formand, næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer) samt 2 suppleanter, Alle vælges på generalforsamlingen som afholdes i september se dato i aktivitetskalender her.

Bestyrelsesmedlemmerne sidder i to år ad gangen. Suppleanterne er på valg hvert år.

På generalforsamlingen 2014 blev det besluttet, at kassereren skal være ekstern for at frigive flere hænder i bestyrelsen. Derudover er der pt. også en ekstern webmaster/webredaktør.

Ud fra de erfaringer, der er blevet gjort gennem årene, er det besluttet at bestyrelsen skal være synlig på holdene. Dette betyder, at hvis der er tilfredshed/ utilfredshed eller ønsker, er det nemt for medlemmerne at få fat i bestyrelsen. Det betyder også, at du som bestyrelsesmedlem eller suppleant skal være aktiv og synlig blandt medlemmerne.

Det har vist sig at være en god beslutning, at bestyrelsen har fingeren på pulsen, for efterfølgende har foreningen udviklet sig og vokset kraftigt.

Bestyrelsen holder møde ca 1 x om måneden. Der bliver lavet arbejdsreferater. Møderne er åbne.

Bestyrelsens arbejde:

  • Vælger den retning foreningen skal gå og sørger for at medlemmernes ønsker bliver taget med.
  • Vælger instruktører og laver aftaler.
  • Får kønsfordelingen ved tilmeldingen til at gå op.
  • Sørger for lokaler og lokale-aftaler.
  • Tager stilling til aktivitetsforslag.
  • Vedligeholder hjemmesiden (pt. medlem udenfor bestyrelsen).
  • Reklamerer for foreningen og laver plakater.
  • Deltager i dansen og arrangementerne.
  • Hjælper medlemmerne (i samarbejde med instruktører og holdledere) med at vælge niveau.

Foreningen har mange medlemmer og mange ønsker. Bestyrelsen prøver så vidt muligt at tilgodese alle, også den enkelte, dog kan alt ikke altid lade sig gøre rent praktisk. Medlemmernes mange ønsker og idéer betyder at vi hver sæson altid har en del workshops, fester og ekstra dans ud over vores faste undervisning.

Kreative mennesker er altid velkomne, og man kan altid melde ind med idéer og tilbyde arbejdskraft, samt stå standby, hvis der er behov for udskiftning.

Før du henvender dig til bestyrelsen med en idé til et arrangement, er det en god idé at orientere dig om vores regler for arrangementer på siden her.

Lige nu har vi 2 faste udvalg, hvor der udover medlemmer sidder et bestyrelsesmedlem: Ballroomudvalg og Standard/latinudvalg. Læs om udvalgene her

Se den nuværende bestyrelse under kontakter eller klik her

Næste bestyrelsesmøde se kalender her Se dagorden her